Jānis Arvīds Stukmanis

Jānis Arvīds Stukmanis

Dzimis: "Ustupi", Liepas pagasts, Latvija - 1888. gada 3. Maijs
Miris: Grand Rapids, Mičigana, ASV - 1978. gada 22. FebruārisAtmiņu stāsti


Par Arvīdu Stukmani

Arvīdu Stukmani pirmo reizi svešumā, te, Grand Rapidā, Mičiganas pavalstī satiku 50. gadu sākumā. Tad bijām vēl jauni. Mēs visi, tikko ieceļojuši no Vācijas bēgļu nometnēm. Grand Rapidas pilsēta bija toreiz slavena ar mēbeļrūpniecību, un visi gandrīz bijām fabrikas strādnieki, arī Arvīds. Atminos, viņš spēlēja vijoli. Latviešu ieceļotāju pulciņam pieaugot, nodibinājās draudzes un notika pirmie dievkalpojumi. Un te arī priecājāmies laicīgās sanāksmēs vai svētku dienās. Es vadīju dubultkvartetu, un Arvīds deva šādos sarīkojumos priekšnesumus uz savas vijoles. Tie bija cerību gadi, kad ļoti cienījām uz dzīvu atgriešnos tēvzemē. Es kļuvu par mācītāju. 1977. gadā atkal satiku Arvīdu, šoreiz gan seno ļaužu aprūpes namā. Atmiņas cilājot, abiem noritēja pa asarai. Arvīds jau bija tuvu 90 gadiem, daudz piedzīvojis, bet ilgas un mīļas domas par mājām un savējiem nebija zaudējis. Aprūpes mājā viņam uz galda bija grāmatas un rakstāmmašīna. Kad Arvīdam pienāca mūža saulriets, man bija viņu jāizvada. Viņa kapa kopiņu apkopj viena draudzes locekle.

Jānis MednisGalerijas