Eduards Kaļķis

Eduards  Kaļķis

Dzimis: Ļeņingrada, Krievija - 1942. gadā
Miris: Sigulda, Latvija - 1991. gada 5. Februāris

Eduards Kaļķis dzimis Ļeņingradā. 1942. gada rudenī no Ļeņingradas aizbrauc uz Urāliem, jo bērnus evakuēja no pilsētas. 1946. gada 20.janvārī ar māti atbrauc uz Latviju - uz Siguldu. 1948. gads apmeklē Siguldas septiņgadīgo skolu. 1950. - 1954. mācās Siguldas 1.vidusskolā. 1954. - 1959. mācās Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. 1959. sāk strādāt Vecpiebalgas vidusskolā par skolotāju. 1968. gadā pārnāk strādāt uz Siguldas 1.vidusskolu par valodu un mākslas vēstures skolotāju. Eduards Kaļķis visu mūžu ir rakstījis dzeju, bet tikai pēc viņa nāves (1999.) bijušie kolēģi, audzēkņi un draugi izdeva piemiņas krājumu - veltītu Eduardam Kaļķim.Atmiņu stāsti


Eduards Kaļķis

1978.gada 18.februārī ieradās revīzija no izglītības nodaļas un ministrijas. Vairāki pamatskolas skolēni bija sarakstījuši un izplatījuši lapiņas ar apmēram šādu tekstu: ‘’Nost ar krieviem!’’, ‘’Dievs, svētī Latviju!’’. Daži vēl izdauzījuši logus krievu skolā. Tik brīva un publiska savu uzskatu paušana tajā laikā nebija atļauta.  Revīzijas sanāksmē visiem bija jāpaskaidro sava rīcība, kaut gan pašam skolotājam bija skaidrs, ka tā ir tikai formalitāte. Skolēni bija pārbijušies. No šīs situācijas vislielākās nepatikšanas varēja būt vecākiem, jo visa atbildība par bērnu rīcību skolā bija jāuzņemas viņiem. Pēc šādām sapulcēm parasti vadība klašu audzinātājiem lika strādāt ar bērnu vecākiem, rīkot vecāku sapulces, runāt ar skolēniem politinformācijas stundās –audzināšanas stundās par tautu draudzību un internacionālismu. Līdzīgi incidenti jau bija notikuši agrāk un ar sēdēm un uzvedības vērtējuma samazināšanu tos nebija iespējams iznīcināt.  Galerijas

Eduards Kaļķis